BAZA WIEDZY

Rozwój technologii związanych z wykorzystaniem wodoru jako paliwa przyszłości w ostatnich latach wszedł na ścieżkę dynamicznego rozwoju i coraz częściej mówi się o nim jako rozwiązaniu na wiele współczesnych wyzwań. Jako element Nowego Zielonego Ładu, wodór wpisuje się w strategię energetyczną coraz większej ilości państw. Baza wiedzy ma za zadanie przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z tą technologią i ma służyć budowaniu świadomości wśród interesariuszy wspierających jej rozwój.

© 2020 wodor2030.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone.