Transport miejski, stacje tankowania i przemysł
– 3 filary rozwoju technologii wodorowej

Rozwój technologii wodorowej jest jednym z głównych elementów planu Unii Europejskiej zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wdrożenie planu musi opierać się na rozwiązaniach, które z jednej strony będą wspierały dekarbonizację energetyki i przemysłu, a z drugiej pozwolą na efektywne implementowanie rozwiązań opartych na wodorze – wynika z Raportu poświęconego technologii wodorowej, przygotowywanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Raport jest elementem projektu Wodór2030.pl, którego Partnerem Głównym jest PKN ORLEN – lider w rozwoju technologii wodorowej w Polsce.

Główny partner

O WODORZE

W ostatnich latach, jednym z tematów przebijających się do świadomości społecznej jest troska o środowisko i rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi. Rozwiązaniem jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, przestawianiem produkcji energii na źródła odnawialne i wykorzystanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. Wszystkie te wymagania spełnia wodór jako paliwo przyszłości, do zastosowania w transporcie, przemyśle i produkcji. Rozwój technologii wodorowych jest kluczowym dla wzrostu w ramach nowego zielonego ładu.

Ilość możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości rośnie wraz z rozwojem technologii, które przekłada się na wzrost efektywności i obniżenie kosztów produkcji i dostarczenia do odbiorcy końcowego. Już teraz mówi się o kilku źródłach wodoru – od wykorzystania wodoru powstającego jako produkt uboczny w branży paliwowej, czy chemicznej, po ten pozyskiwany w procesie elektrolizy, który może być w pełni ekologiczny. 

AKTUALNOŚCI

RADA PROGRAMOWA

Budowanie świadomości zalet i możliwości technologii wykorzystania wodoru jako paliwa, opierać się musi na wielowątkowych działaniach i merytorycznym przygotowaniu. W tym celu w ramach projektu Wodór2030.pl powołaliśmy Radę Programową złożoną z ekspertów zajmujących się obszarami związanymi z transportem, technologią, infrastrukturą oraz energetyką. Zadaniem Rady jest wsparcie merytoryczne oraz wytyczanie kierunków działania projektu Wodór2030.pl. Spotkania członków Rady odbywać się będą cyklicznie, a ustalenia, które na nich zapadną staną się podwaliną działań koalicji na rzecz popularyzacji technologii wodorowej w Polsce.

GJ_2020_1

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen S.A.

Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z produkcją rafineryjną i petrochemiczną. Obecnie odpowiada w PKN ORLEN za projekty związane z transformacją wodorową oraz projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Posiada gruntowną wiedzę o procesach rafineryjnych i petrochemicznych, w tym związaną z ich ekonomiką, optymalizacją, zarządzaniem i modelowaniem.

Adrian-Furgalski

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Z ZDG TOR związany od 16 lat. Specjalizuje się w budowaniu strategii rynkowych, polityk i analiz transportowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna Szóstakiewicz_foto

Anna Szóstakiewicz

Ekspert ds technologii wodorowych PAN

W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN/KEZO CB PAN odpowiada za projekty związane z transformacją wodorową i wyzwaniami transformacji energetycznej. Przewodniczy grupie roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska mającej na celu określenie potrzeb w zakresie edukacji i kształcenia kadr dla sektora oraz budowy świadomości rynku wodoru w ramach prac nad projektem Polskiego Porozumienia Wodorowego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie związane z zarządzaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii

Tadeusz_Syryjczyk-duze

Dr inż. Tadeusz Syryjczyk

Mgr inż. Elektrotechniki
na Wydziale Elektrotechniki w Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie. W latach 
1989-1990 – Minister Przemysłu, później m. in. Poseł na Sejm, Szef zespołu doradców Premiera i podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów. W latach XII.1998 – VI.2000  – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

profesor Marek Brzeżański

prof. Marek Brzeżański

Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Ekspert specjalizujący się między innymi w tematyce silników tłokowych, zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz stref czystego transportu. Pod jego przewodnictwem prowadzone są pierwsze w Polsce badania eksploatacyjne pojazdu napędzanego ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem.

WARSZAWA TOYOTA MOTOR POLAND PULS BIZNESU KONFERENCJA DLA PRZEDSIEBIORCOW TOYOTA WAY  DROGA CIAGLEGO DOSKONALENIA
ANDRZEJ SZALEK EKSPERT DS. NOWYCH TECHNOLOGII TOYOTA MOTOR POLAND 13/11/2017 FOT MAREK WISNIEWSKI CYFRA

Dr inż. Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Stopień naukowy doktora inżyniera osiągnął w budowie i eksploatacji maszyn. W pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej. Od ponad 20 lat związany z koncernem motoryzacyjnym Toyota, gdzie obecnie zajmuje się m.in. wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym.

ireneusz pielecha

prof. Ireneusz Pielecha

Kierownik Zakładu Napędów Alternatywnych Politechniki Poznańskiej

Ekspert w dziedzinie pracy silników, napędów hybrydowych i zastosowania napędów alternatywnych w środkach transportu. Autor analiz przepływu energii w pojazdach z hybrydowych, pojazdach elektrycznych i zasilanych wodorem. Dorobek naukowy obejmuje 5 monografii oraz ponad 100 publikacji.

2T1A0585

Dr hab. Grzegorz Tchorek

Absolwent i pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Badacz źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznej. Bierze udział i kieruje projektami badawczymi, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i eko-mobilności. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

Bartosz Piłat www

Bartosz Piłat

Były pracownik Zarządu Transportu Publicznego realizujący projekty Strefy Czystego Transportu „Kazimierz”, rozszerzenia strefy płatnego parkowania i zmiany cennika oraz projekt rozszerzenia Strefy Ograniczonego Ruchu. Zajmuje się problematyką zarządzania miastami, sieciami transportowymi, urbanistyką i ochroną środowiska.

KONTAKT

E-mail

kontakt@wodor2030.pl

© 2020 wodor2030.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone.