Transport miejski, stacje tankowania i przemysł
– 3 filary rozwoju technologii wodorowej

Rozwój technologii wodorowej jest jednym z głównych elementów planu Unii Europejskiej zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wdrożenie planu musi opierać się na rozwiązaniach, które z jednej strony będą wspierały dekarbonizację energetyki i przemysłu, a z drugiej pozwolą na efektywne implementowanie rozwiązań opartych na wodorze – wynika z Raportu poświęconego technologii wodorowej, przygotowywanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Raport jest elementem projektu Wodór2030.pl, którego Partnerem Głównym jest PKN ORLEN – lider w rozwoju technologii wodorowej w Polsce.

O WODORZE

W ostatnich latach, jednym z tematów przebijających się do świadomości społecznej jest troska o środowisko i rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi. Rozwiązaniem jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, przestawianiem produkcji energii na źródła odnawialne i wykorzystanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. Wszystkie te wymagania spełnia wodór jako paliwo przyszłości, do zastosowania w transporcie, przemyśle i produkcji. Rozwój technologii wodorowych jest kluczowym dla wzrostu w ramach nowego zielonego ładu.

Ilość możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości rośnie wraz z rozwojem technologii, które przekłada się na wzrost efektywności i obniżenie kosztów produkcji i dostarczenia do odbiorcy końcowego. Już teraz mówi się o kilku źródłach wodoru – od wykorzystania wodoru powstającego jako produkt uboczny w branży paliwowej, czy chemicznej, po ten pozyskiwany w procesie elektrolizy, który może być w pełni ekologiczny. 

AKTUALNOŚCI

Wodorowe plany Sanoku

26 kwietnia 2023

RADA PROGRAMOWA

Budowanie świadomości zalet i możliwości technologii wykorzystania wodoru jako paliwa, opierać się musi na wielowątkowych działaniach i merytorycznym przygotowaniu. W tym celu w ramach projektu Wodór2030.pl powołaliśmy Radę Programową złożoną z ekspertów zajmujących się obszarami związanymi z transportem, technologią, infrastrukturą oraz energetyką. Zadaniem Rady jest wsparcie merytoryczne oraz wytyczanie kierunków działania projektu Wodór2030.pl. Spotkania członków Rady odbywać się będą cyklicznie, a ustalenia, które na nich zapadną staną się podwaliną działań koalicji na rzecz popularyzacji technologii wodorowej w Polsce.

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN Orlen S.A.

Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z produkcją rafineryjną i petrochemiczną. Obecnie odpowiada w PKN ORLEN za projekty związane z transformacją wodorową oraz projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Z ZDG TOR związany od 16 lat. Specjalizuje się w budowaniu strategii rynkowych, polityk i analiz transportowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna Szóstakiewicz

Ekspert ds technologii wodorowych PAN

W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN/KEZO CB PAN odpowiada za projekty związane z transformacją wodorową i wyzwaniami transformacji energetycznej. Przewodniczy grupie roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach prac nad projektem Polskiego Porozumienia Wodorowego. 

Dr inż. Tadeusz Syryjczyk

Mgr inż. Elektrotechniki w Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie. W latach 
1989-1990 – Minister Przemysłu, później m. in. Poseł na Sejm, Szef zespołu doradców Premiera i podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów. 

profesor Marek Brzeżański

prof. Marek Brzeżański

Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Ekspert specjalizujący się między innymi w tematyce silników tłokowych, zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz stref czystego transportu. Pod jego przewodnictwem prowadzone są pierwsze w Polsce badania eksploatacyjne pojazdu napędzanego ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem.

Bartosz Piłat

ekspert ds. zarządzania miastem i transportem

Były pracownik Zarządu Transportu Publicznego realizujący projekty Strefy Czystego Transportu „Kazimierz”, rozszerzenia strefy płatnego parkowania i zmiany cennika oraz projekt rozszerzenia Strefy Ograniczonego Ruchu. Zajmuje się problematyką zarządzania miastami, sieciami transportowymi, urbanistyką i ochroną środowiska.

ireneusz pielecha

prof. Ireneusz Pielecha

Kierownik Zakładu Napędów Alternatywnych Politechniki Poznańskiej

Ekspert w dziedzinie pracy silników, napędów hybrydowych i zastosowania napędów alternatywnych w środkach transportu. Autor analiz przepływu energii w pojazdach z hybrydowych, pojazdach elektrycznych i zasilanych wodorem. Dorobek naukowy obejmuje 5 monografii oraz ponad 100 publikacji.

Dr hab. Grzegorz Tchorek

Absolwent i pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Badacz źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznej. Bierze udział i kieruje projektami badawczymi, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i eko-mobilności. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

KONTAKT

E-mail

kontakt@wodor2030.pl

© 2020 wodor2030.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone.