Czas na innowacje w petrochemii

Grupa PKN Orlen od 3 lat realizuje program inwestycyjny mający na celu włączenie się europejską politykę transformacji energetycznej.


Orlen do 2030 roku wyda 140 miliardów złotych m.in. na modernizację obecnych aktywów, rozwój nowych, niskoemisyjnych aktywów oraz wdrażanie i opracowywanie nowych technologii. Do 2050 roku firma planuje osiągnąć całkowitą neutralność emisyjną. Kołem zamachowym zmian w spółce jest oddane niedawno do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku o wartości 184 milionów złotych. Ułatwi to Orlenowi pracę nad rozwojem i wdrażaniem innowacji w dziedzinie nowych technologii i produktów.


W maju 2021 za sprawą Orlenu ruszyła również największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu 20 lat – powstaje stuhektarowy Kompleks Olefin III. Pozwoli ona na redukcję o 30 proc. emisji dwutlenku węgla na tonę produktu. Nakłady inwestycyjne na ten projekt szacowane są poziomie 13,5 mld zł. We Włocławku rośnie instalacja do produkcji nawozów, inwestycja ukończona jest już w 60% i jest największą w historii Orlenu (spółka zależna ANWIL) oraz regionu kujawsko-pomorskiego.
Długoterminowo Orlen rozwija swoje portfolio w stronę rozwiązań ekologicznych. W Trzebini w 90% ukończona jest już pierwsza i największa w Europie instalacja do produkcji glikolu propylenowego, czyli bioproduktu wykorzystywanego m.in. w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetyce. W Jedliczu Orlen Południe przygotowuje się do budowy zakładu produkcji bioetanolu II generacji.


Firma jest również aktywna na polu energetyki ze źródeł odnawialnych. W 2023 roku ma się rozpocząć budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 1,2 GW. Orlen rozszerza swoje portfolio we współpracy z partnerem branżowym z Kanady, Northland Power. Na lądzie portfolio farm wiatrowych spółki powiększyło się w ciągu ostatnich dwóch lat o 3 obiekty na Pomorzu, farmę wiatrową Kanin w zachodniopomorskim oraz w Przykonie w województwie wielkopolskim. Orlen inwestuje też w fotowoltaikę – rozpoczęto projekty na farmę fotowoltaiczną Gryf o mocy 20 MW i farmę Mitra o mocy około 100 MW.


Obszarem strategicznym dla Orlenu jest paliwo wodorowe. Obecnie w Trzebinii, we Włocławku i Płocku powstają huby wodorowe o łącznej mocy produkcyjnej wynoszącej docelowo ponad tonę czystego wodoru na godzinę. Orlen będzie pierwszym podmiotem, który zrealizuje wdrożenia wodorowe dla klienta biznesowego. Pierwsze stacje obsługujące wodorowe autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Grupa pracuje również nad ofertą dla klientów indywidualnych.