Kolejne polskie dotacje na wodór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza kolejne 300 mln zł na wsparcie projektów wodorowych. Instytucja przygotowuje też kolejne dwa programy.


Polska planuje przeznaczyć gigantyczne kwoty na rozwój technologii wodorowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie konsultowany budżet wynosi 800 mln euro. Polska Strategia Wodorowa przewiduje z kolei ustanowienie wieloletniego programu wspierania wodoru o budżecie rzędu 100 mln zł rocznie na latach 2022-2026. Kolejne inwestycje przewidziane są w programie Nowa Energia NFOŚiGW na łączą kwotę 600 mln zł, pierwsza tura naboru już trwa od 18 marca tego roku i w grze jest budżet wysokości 300 mln zł.

Część pieniędzy przeznaczonych na rozwój zielonego transportu również zostanie przeznaczona na wodorowe rozwiązania transportowe. Z programu „Zielony transport publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał trzem miastom dotacje (do 90 proc. kosztów) do zakupu 102 autobusów wodorowych. Powstaną też dwie stacje tankowania.


Na co zostaną przeznaczone pieniądze alokowane na wodór nie wiadomo. Nie ma jasno sprecyzowanych wytycznych, więc wiele zależy od samych przedsiębiorców i zgłaszanych przez nich wniosków.
Przykładowo PKN Orlen już dziś produkuje i zużywa na własne potrzeby około 25 ton. Obecnie spółka buduje hub wodorowy we Włocławku. Zgodnie z europejską strategią osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku Orlen pracuje też nad zmniejszeniem emisyjności wodoru. Firma prowadzi badania nad zamianą surowca z gazu ziemnego na biometan, zastosowania technologii wychwytu i magazynowania utylizacji CO2 z procesów reformingu parowego metanu (CCU/CCS) czy też zmiany istniejących technologii na nisko- i zerozemisyjne (jak elektroliza i piroliza metanu).