Orlen i PGNiG rozwijają produkcję biometanu

Firmy podpisały list intencyjny w zakresie współpracy nad rozwojem odnawialnych źródeł energii. Planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni.

Biometan, który powstanie z odpadów rolniczych i z przemysłu przetwórczego może być wykorzystywany w przemyśle i energetyce.

Podpisany przez ORLEN Południe i PGNiG list intencyjny zakłada możliwość współpracy przede wszystkim przy pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także przy produkcji i wykorzystaniu biometanu w różnych obszarach działalności spółek. Inwestycje miałaby realizować powołana przez ORLEN Południe i PGNiG spółka celowa, w której ORLEN Południe miałby 51 proc., a PGNiG – 49 proc. udziałów. Zgodę na jej utworzenie musi wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dla PKN Orlen to kolejna inwestycja rozwijająca tę linię biznesową. W grudniu 2020 r. spółka nabyła działającą biogazownię w Konopnicy. W styczniu 2021 r. zakupiła dwie działki w gminie Ryn z zamiarem zbudowania na nich własnej instalacji. Od marca tego roku PKN Orlen posiada również biogazownię rolniczą w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. Celem spółki jest szybka rozbudowa instalacji tak, aby wytwarzany w nich biometan mógł być wtłaczany do sieci dystrybucyjnej. W przyszłości może być również użyty do produkcji zielonego wodoru.