Pierwsza wodorowa spółka samorządowa w Polsce

Eksperci związani z inicjatywą Wodór2030.pl od dwóch lat byli zgodni z tym, że wdrożenie technologii wodorowych powinno odbywać się w wielu obszarach, tak, by uzyskać efekt synergii i minimalizować koszty. W tym kierunku wydają się iść założyciele samorządowej spółki wodorowej z Sanoka.

Oprócz budowy odnawialnych oraz opartych o wodór źródeł wytwarzania energii, spółka skupi się na modernizacji systemu ciepłowniczego, co pozwoli na szersze wykorzystanie możliwości jakie niosą ze sobą technologie wodorowe.

Podpisanie umowy powołującej spółkę odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w obecności  wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego.
Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w trendy europejskiej polityki gospodarczej. Wodór ma szansę stać się jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej – podkreśliła Ministra.

Nowe inwestycje niosą za sobą potrzebę edukowania odpowiednio przeszkolonych pracowników, dlatego od października na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku powstanie nowa specjalność: energetyka wodorowa.

Więcej informacji w artykule https://esanok.pl/2022/powstala-pierwsza-w-polsce-samorzadowa-spolka-wodorowa-00e7ts.html