Piła rozwija zeroemisyjny transport

Gmina Piła oraz lokalny Miejski Zakład Komunikacji podpisał list intencyjny z podmiotami komercyjnymi na rzecz rozwoju zeromisyjnego transportu publicznego z wykorzystaniem wodoru.


Porozumienie zostało zawarte z inicjatywy Piotra Głowskiego, prezydenta Piły w celu rozwoju oraz wdrożenie technologii wodorowej na obszarze gminy. Podkreśla on długoterminowe korzyści dla mieszkańców w szczególności poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie hałasu na ulicach.


Współpraca zakłada wypracowanie modelu rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej poprzez międzysektorowe porozumienie świata nauki, biznesu i samorządu. Partnerami komercyjnymi przedsięwzięcia są firmy GWDA Sp z o.o. oraz SESCOM S.A. i NEXUS CONSULTANTS Sp. z o.o., doświadczeni gracze na rynku wodorowym.