PKN Orlen liderem Mazowieckiej Doliny Wodorowej

PKN Orlen stanie na czele partnerstwa 16 rożnych doświadczonych podmiotów, które razem dążą do dalszego rozwijania technologii wodorowej.


Zadaniem lidera będzie opracowanie celów i strategii działania oraz organizacja Doliny. Wybór lidera nie jest przypadkowy. Spółka ma znaczne sukcesy na polu wdrażania technologii wodorowej, jak również imponujące długoterminowe plany badawczo-inwestycyjne. Jak podkreśla prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, do 2050 roku koncern planuje osiągnąć całkowitą neutralność emisyjną. Firma angażuje się także w projekty zagraniczne takie jak międzynarodowy program programu Hydrogen Eagle, dzięki któremu ma szansę stać się wiodącym producentem wodoru w Europie Środkowej. Rozwój Doliny Wodorowej wpisuje się nie tylko w politykę spółki, ale również szerszą strategię wdrażania wodoru w polskiej gospodarce.


Sieć dolin wodorowych ma wg Strategii Wodorowej Unii Europejskiej stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. W Polsce ma powstać minimum pięć specjalnych regionów administracyjnych, w których będą realizowane projekty związane z wykorzystaniem wodoru w różnych obszarach gospodarki. Obecnie trwają prace nad powołaniem Dolin: Podkarpackiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i Mazowieckiej, będącej jednocześnie jednostką centralną. Każda z nich będzie pełniła rolę centrum badań i rozwoju oraz edukacji w zakresie wdrażania wodoru.
Dolina Mazowiecka stawia przede wszystkim na realizację projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemu kształcenia dla kadr oraz rozwiązań wspierających rozwój odpowiednich regulacji.


Polskie obszary wodorowe będą stanowiły aż jedną piątą europejskiej sieci Dolin Wodorowych. Na świecie istnieje obecnie 36 takich regionów, z czego 20 jest zlokalizowanych na Starym Kontynencie.