Polska partnerem w dyskusji nad Nowym Zielonym Ładem

Unia Europejska podąża w kierunku Nowego Zielonego Ładu. Polska może w tym odegrać znaczącą rolę.

Znawcy polityki europejskiej coraz częściej wskazują na to, że w przyszłych perspektywach budżetowych środki do rozdysponowania pomiędzy krajami członkowskimi będą zmieniały „koszyki” do których są przypisywane.  Mniejsze znaczenie będzie miał rozwój, zwłaszcza infrastruktury, większy nacisk położony zaś będzie na działania proekologiczne, które ujęte są w Europejskim Zielonym Ładzie. Celem tego ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Choć neutralność klimatyczna kojarzona jest głównie z sektorem energetycznym, bardzo ważnym elementem zmian jest transport, zwłaszcza wielotonażowy oraz publiczny. W tym aspekcie, największe nadzieje wiąże się z rozwojem technologii zasilania pojazdów wodorem.

Polska ma do odegrania ważną rolę w całym procesie z przynajmniej 3 powodów.
Po pierwsze, jesteśmy znaczącym producentem wodoru w Europie – produkujemy  ilość, która wystarczy do zasilenia 5 milionów pojazdów wodorowych.

Po drugie, polskie sieci gazowe, które będą rozbudowywane, można od razu przystosować do przesyłu wodoru, zamiast wzorem innych państw modernizować już istniejące. Co więcej, można skorzystać do finansowania tych inwestycji z unijnego Funduszu Odbudowy.

Po trzecie wreszcie, rozwój technologii wodorowych wpisuje się w plan dekarbonizacji i inwestycji w odnawialne źródła energii, który ma być realizowany przez Polskę w ramach międzynarodowych zobowiązań. Wodór, który może być pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii i którego zastosowania ograniczają kwestie techniczne, wydaje się idealną alternatywą dla węgla.

By w pełni wykorzystać szansę jaka stoi przed Polską, potrzebne jest współdziałanie i koordynacja działań zmierzających do rozwoju infrastruktury wodorowej. W tym celu Zespół Doradców Gospodarczych TOR zainicjował projekt Wodór2030.pl.