Rozwój technologii wodorowych nabiera tempa

W ostatnich miesiącach, coraz częściej pojawiają się informacje o inwestycjach związanych z technologiami wodorowymi. PKN ORLEN otrzymał bezzwrotne dofinansowanie na budowę 5 kolejnych stacji wodorowych w Polsce,  Politechnika Wrocławska pozyskała środki na stworzenie wysokociśnieniowych zbiorników do transportu wodoru, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała stworzenie europejskiego banku wodorowego.

Ideą stojącą za powołaniem funduszu, który ma wynosić nawet 3 mld Euro jest wsparcie produkcji poprzez gwarancje zakupów, co zmniejszy ryzyka dla inwestorów oraz ułatwi pozyskiwanie funduszy na wodorowe inwestycje. Pobudzenie rynku i zachęcenie do rozwoju technologii jest niezbędne jeśli zgodnie z celem Unii Europejskiej do 2030 roku wytwarzane było 10 mln ton zielonego wodoru.

Tymczasem w Polsce wciąż trwają prace nad dostosowaniem przepisów do dynamicznie rozwijającego się sektora technologii wodorowych. Jak podaje portal www.gospodarkamorska.pl, istnieje pilna potrzeba uchwalenia niezbędnych przepisów, zwłaszcza w kontekście wytwarzania zielonego wodoru.