Wałbrzych kupi 20 autobusów wodorowych

Wałbrzych to już kolejne polskie miasto, które planuje zmodernizować swój tabor i częściowo zastąpić wysłużone jednostki pojazdami zeroemisyjnymi.


Władze miasta złożyły wniosek do programu „Zielony Transport Publiczny”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zakupie autobusów wodorowych będą one stanowiły aż 1/3 całej wałbrzyskiej floty. Wodór do pojazdów dostarczy PKN Orlen, który planuje wybudować w Wałbrzychu stację tankowania. Zamiar potwierdza podpisany już z miastem list intencyjny.

Obecnie po mieście kursuje łącznie 56 autobusów napędzanych olejem napędowym. Władze Wałbrzycha chcą wymienić wszystkie na pojazdy wodorowe oraz niskoemisyjne napędzane gazem ziemnym CNG.