EKG Katowice: wodór odpowiedzią na wyzwania energetyczne Polski

Zielona transformacja to jedno z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską w najbliższych latach. Troska o klimat i dochodzenie do neutralności klimatycznej były głównymi tematami  w dyskusji poświęconej wyzwaniom dla sektora energetycznego w Polsce – która odbyła się 2-4 września w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

O trzech głównych elementach, które będą miały wpływ na polski sektor energetyczny w kontekście dochodzenia do neutralności klimatycznej mówił Minister Klimatu, Michał Kurtyka – jest to minimalizacja całościowych kosztów energetyki dla gospodarki, zapewnienie ciągłości dostaw oraz uwzględnienie nowej roli jaką energia elektryczna będzie pełniła w naszym systemie gospodarczym. Obniżenie emisyjności miksu energetycznego Polski jest wyzwaniem pierwszorzędnym, ale trzeba je rozpatrywać w kontekście całościowym dla gospodarki, a nie tylko źródeł pozyskiwania energii – dodał Minister Kurtyka. W tym celu należy oprócz istniejącego systemu energetycznego, który budowany był kilkadziesiąt lat temu, w ciągu najbliższych dwudziestu lat zbudować drugi, równie duży system oparty na źródłach zeroemisyjnych – dodał Kurtyka.

– Myślimy o wodorze w pełnym łańcuchu wartości – podkreślił z kolei dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN. – Jesteśmy producentem wodoru, wykorzystujemy wodór w różnych procesach chemicznych, ale również w procesach chemicznych powstaje wodór jako produkt uboczny. dr Adam Czyżewski dodał, że perspektywicznym obszarem do zastosowania wodoru jest transport miejski. Główny ekonomista poinformował, że spółka ma podpisane porozumienia z samorządami oraz buduje huby wodorowe.  – Możliwości rysują się w „szybkich” obszarach takich jak transport, komunikacja miejska, gdzie można pewne rozwiązania testować, po bardziej odległe rozwiązania jak produkcja wodoru w procesie elektrolizy z nadmiarowej energii pochodzącej z OZE – konkludował dr Czyżewski.

O rozwój nowego sektora OZE, na który w najbliższych latach zostanie przeznaczonych nawet 4 mld. złotych, zapytano z kolei Prezes zarządu PGNiG, Jerzy Kwieciński powiedział, że na rynek energii nie można patrzeć przez pryzmat poszczególnych segmentów takich jak sektor gazownictwa, czy produkcji energii. – Zielony Ład będzie wymagał od nas tego, żeby na energetykę patrzeć całościowo. Gaz ziemny będzie uznawany jako paliwo przejściowe, czyli inwestycje będą mogły być prowadzone pomimo tego, że gaz ziemny jest uznawany jako paliwo kopalne. Musimy jednak wchodzić w nowe technologie, musimy wchodzić w odnawialne źródła energii – dodał Kwieciński.