Rada Ministrów powołała pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

Na stanowisko rządowego pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej powołany został Krzysztof Kubów. Jego zadaniem będzie współpraca z nowym międzyresortowym zespołem ds. wodoru. Efektem prac ma być krajowa strategia wodorowa


Krzysztof Kubów pełni również funkcję szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rada Ministrów. W przeszłości kierował departamentem energii odnawialnej w Ministerstwie Energii.


Polski rząd zdecydowanie stawia na rozwój technologii wodorowej. W tym celu powołał międzyresortowy zespół ds. gospodarki wodorowej, który ma integrować i koordynować prace nad wodorem prowadzone dotychczas w poszczególnych ministerstwach. Do końca 2020 roku ma również powstać polska strategia wodorowa. Wiodącą rolę w dalszych działaniach związanych z technologią wodorową ma pełnić Ministerstwo Klimatu.


Obecny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska podkreślał, że Polska nie powinna czekać na pojawienie się technologii umożliwiających produkcję czystego tzw. zielonego wodoru, pochodnej energii odnawialnej. Działania trzeba rozpocząć już teraz bazując na procesach, w których powstają emisje CO2. Strategiczne znaczenie wodoru dla polskiej gospodarki podkreśla fakt osadzenia stanowiska pełnomocnika bezpośrednio w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.