PKN ORLEN w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

PKN ORLEN w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru – inicjatywie powołanej przez Komisję Europejską w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Cele jakie postawiła sobie Unia Europejska w dziedzinie dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku, wymagają skoordynowanych działań na wielu poziomach. Jedną z kluczowych ról odgrywa w tej strategii wodór, który umożliwić ma przejście na czystą energię. Zastosowań wodoru jest w tym kontekście kilka, od przemysłu, poprzez magazynowanie energii, aż po napędzanie transportu, zarówno towarowego, zbiorowego jak i indywidualnego. Wykorzystanie wodoru może przyczynić się do dekarbonizacji energetyki, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza w miastach.

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru  (European Clean Hydrogen Alliance) powstał jako inicjatywa zrzeszająca podmioty publiczne, przemysł, przedsiębiorców z sektora energetycznego, władze lokalne oraz inne wspierające rozwój technologii wodorowej podmioty. Uczestnikami są ponadto ministerstwa państw Unii Europejskiej oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Horyzont czasowy inicjatywy obliczony został na 25 lat, bo tyle średnio trwają inwestycje w sektorze czystej energii. Ich wartość oszacowano na 430 miliardów euro do 2030 roku.

O przystąpieniu PKN ORLEN do Sojuszu poinformował na twitterze Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił, że kierunek rozwoju inicjatywy pokrywa się ze strategicznymi planami zarządzanej przez niego firmy –  „To także jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju” – napisał.

PKN ORLEN S.A. jest liderem w obszarze technologii wodorowej w Polsce.