Konin wydzierżawi autobus wodorowy

MZK Konin to pierwsza instytucja w Polsce, która ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę wodorowego autobusu na 4 lata eksploatacji.

Zgodnie z wymogami zamawiającego autobus ma mieć 12 metrów kwadratowych i pojemność do przewozu 60 pasażerów, w tym 26 miejsc siedzących. Autobus ma być nowy – wyprodukowany do sześć miesięcy wcześniej i z przebiegiem, który nie jest większy niż 500 km. Zamówienie obejmuje też dostawę części zamiennych i udzielenie autoryzacji serwisowej. W zamówieniu określono również czas tankowania, który miał wynosić 10 do 12 minut.


Jedynym oferentem okazała się firma Solaris. Koszt dzierżawy to 2,916 mln zł brutto.