Orlen rozpoczyna ekspansję w Europie

PKN Orlen rozpoczął inicjatywę Hydrogen Eagel, której celem jest budowa międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w niskoemisyjny wodór.


W ramach projektu, który obejmuje Polskę, Czechy i Słowację, spółka planuje powstanie ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i pojazdów cargo. Do 2030 roku Orlen zakłada osiągnięcie mocy wytwórczych wodoru na poziomie 50 tysięcy ton rocznie.


W ramach Hydrogen Eagel ma powstać sześć nowych hubów – trzy w Polsce, dwóch w Czechach i jednego na Słowacji. Instalacje mają być zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii, w tym realizacji instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Program zakłada również powstanie trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach.


Już obecnie Grupa Orlen posiada pilotażowe punkty tankowania wodoru w Niemczech, w Wolfsburgu i Müllheim.