Rusza program „Mój elektryk”

Mój elektryk to nowy program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i leasing pojazdów niskoemisyjnych, w tym elektrycznych i wodorowych.


Budżet w wysokości 500 mln zł będzie dostępny dla każdego. Od 12 lipca dopłaty obejmą osoby fizyczne, a kilka tygodni później dostęp do dofinansowania będą mieli również przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Indywidualnym właścicielom Fundusz zrefunduje część kosztów zakupu lub leasingu, w przypadku pozostałych podmiotów pomocą zostaną objęte również samochody dostawcze lub motorowery obsługujące dostawy. Dotację będzie można również otrzymać na zakup busów dla więcej niż 8 osób.

W przypadku osób fizycznych dotacja wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W przypadku pozostałych beneficjentów wysokość pomocy będzie zależała od od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Dodatkowe pieniądze mogą pozyskać też wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi.


Na pojazdy kategorii M1 do wysokości 27 000 w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 000 km, a na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet 70 000 zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.