Polska otrzyma 173 mln euro na rozwój eko-gospodarki

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla Polski na lata 2021-2025. Polski rząd ma przeznaczyć 700 mln zł na budową stacji ładowania i tankowania pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych, z czego 100 mln ma zostać wydane na pilotaż technologii wodorowych.


Program wsparcia jest kierowany do podmiotów gospodarczych, które spełniają określone normy w formie dotacji bezpośrednich do 50% zatwierdzonych kosztów inwestycji. Maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta ma być ograniczona, znaczna część środków zostanie przeznaczona dla małych i średnich firm.


Polskie działania na rzecz eko-gospodarki wpisują się w szerszą strategię w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z ustaleniami z 2019 roku Europa ma się stać do 2050 roku pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.