Trzy polskie miasta uruchomią stacje tankowania wodoru

Poznań, Chełm i Włocławek dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupią ponad 100 autobusów z napędem wodorowym. W ramach tych funduszy powstaną również dwie stacje.


Barierą w rozwoju technologii wodorowej w Polsce jest brak odpowiednio dostosowanych stacji paliw. Coraz więcej firm i samorządów przeznacza środki na rozwój infrastruktury zeroemisyjnej.


Wychodząc naprzeciw potrzebie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadziła do umów na dzierżawę miejsc obsługi podróżnych (MOP) zapisy zachęcające do rozwijania oferty instalacji stacji wodorowych. Dzierżawcom, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie przysługuje zwolnienie z czynszu od przychodu uzyskanego ze sprzedaży wodoru przez pięć lat od dnia dokonania pierwszej transakcji sprzedaży wodoru
Na razie zapisy umowy dotyczące budowy na MOP stacji wodorowych są fakultatywne, ale GDDKiA nie wyklucza wdrożenia ich jako obligatoryjnych, jeśli liczba aut zasilanych wodorem będzie w Polsce rosła.