Zielony transport publiczny – zakończenie naboru

Pierwszy nabór na dofinansowanie w programie „Zielony transport publiczny” zakończony.

Wyczerpała się pula pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie jaką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na zakupu miejskich pojazdów zeroemisyjnych.
Nabór wystartował 4 stycznia, a poziom dofinansowania wynosił 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów elektrycznych i trolejbusów oraz 90% kosztów autobusów na wodór.

Skorzystać z dofinansowania NFOŚiGW mogły organizatorzy i operatorzy zbiorowego transportu publicznego w tym między innymi samorządy.

Suma dotacji wyniosła 1,1 mld zł. Teraz wnioski czekają na rozpatrzenie i zostaną poddane ocenie zgodnie z regulaminem.