NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na niskoemisyjny transport

4 stycznia 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu „Zielony transport publiczny. Środki w wysokości 1,3 miliarda złotych zostaną przyznane na rozwiązania obniżające wykorzystanie paliw emisyjnych w transporcie publicznym.

Jest to szansa dla samorządów i innych operatorów zbiorowego transportu publicznego na dofinansowanie zakupu lub leasingu nowych autobusów i trolejbusów elektrycznych, o napędzie zasilanym wodorem oraz budowę lub modernizację infrastruktury potrzebnej do eksploatacji takich pojazdów. Pomoc można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki.

Działania na rzecz propagowania wodoru są istotnym elementem polityki tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W pierwszej połowie 2021 ma zostać przyjęta polska strategia wodorowa. Ma to być pierwszy krok do stworzenia w naszym kraju całej gałęzi gospodarki opartej na wodorze.