PKN ORLEN w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

PKN ORLEN w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru – inicjatywie powołanej przez Komisję Europejską w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Cele jakie postawiła sobie Unia Europejska w dziedzinie dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku, wymagają skoordynowanych działań na wielu poziomach. Jedną z kluczowych ról odgrywa w tej strategii wodór, który umożliwić ma przejście na czystą energię. Zastosowań wodoru jest w tym kontekście kilka, od przemysłu, poprzez magazynowanie energii, aż po napędzanie transportu, zarówno towarowego, zbiorowego jak i indywidualnego. Wykorzystanie wodoru może przyczynić się do dekarbonizacji energetyki, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza w miastach.

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru  (European Clean Hydrogen Alliance) powstał jako inicjatywa zrzeszająca podmioty publiczne, przemysł, przedsiębiorców z sektora energetycznego, władze lokalne oraz inne wspierające rozwój technologii wodorowej podmioty. Uczestnikami są ponadto ministerstwa państw Unii Europejskiej oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Horyzont czasowy inicjatywy obliczony został na 25 lat, bo tyle średnio trwają inwestycje w sektorze czystej energii. Ich wartość oszacowano na 430 miliardów euro do 2030 roku.

O przystąpieniu PKN ORLEN do Sojuszu poinformował na twitterze Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił, że kierunek rozwoju inicjatywy pokrywa się ze strategicznymi planami zarządzanej przez niego firmy –  „To także jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju” – napisał.

PKN ORLEN S.A. jest liderem w obszarze technologii wodorowej w Polsce.

Zillertalbahn

Austria buduje wąskotorowy pociąg napędzany wodorem

Austriackie ministerstwo ochrony klimatu przeznaczyło 3,1 miliona euro na skonstruowanie wąskotorowego pociągu wodorowo-elektrycznego. Nowy pojazd ma kursować po trasach lokalnych.

Pierwszy na świecie wąskotorowy pociąg wodorowy powstaje w ramach projektu „HyTrain” i bazuje m.in. na doświadczeniach Alstom Coradia iLint przeprowadzonych w Niemczech i Holandii. Dostosowanie pojazdu do przewozów lokalnych wymaga uwzględnienia dużego przyspieszenia i częstego hamowania na przystankach. W ramach prac finansowanych przez austriackie ministerstwo klimatu powstanie projekt, konstrukcja systemu napędowego, a testy w ruchu regularnym mają być przeprowadzone na linii obsługiwanej przez Zillertalbahn (Jenbach – Mayrhofen).

tory infrastruktura

FPS Cegielski zmodernizuje lokomotywę napędzaną wodorem

Producent taboru kolejowego FPS Cegielski przeznaczy nadwyżki budżetowe na programy badawczo-rozwojowe. Także na rozwój technologii wodorowej.

Przychody spółki wzrosły w 2020 roku o kolejne 50%, czyli aż 100 mln zł. Jeśli planów nie pokrzyżuje pandemia COVID-19, prognozowany jest wzrost EBITDA o 11 proc., do 33,9 mln zł, zysku operacyjnego do 28,9 mln zł, a zysku netto do 17,6 mln zł. Część z tych środków zostanie przeznaczone na unowocześnienie i poszerzenie gammy produktów. Firma zrealizuje m.in. prace konstrukcyjne nad specjalistycznymi wagonami dla rynku obronnego i cywilnymi, pasażerskimi, zgodnymi z unijnymi normami TSI, a także wprowadzenia na rynek nowych wagonów restauracyjnych i pojazdów dwunapędowych. FPS Cegielski przygotowuje również modernizację lokomotywy SM42 wyposażonej w ogniwa wodorowe.