Pierwsza stacja tankowania wodoru powstanie na warszawskiej Woli

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa wybuduje w Warszawie pierwszą w Polsce stację do tankowania samochodów i autobusów wodorem.

Uruchomienie stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem planowane jest w 2021 roku. Projekt o nazwie Hydra Tank powstanie na warszawskiej Woli, przy ul. Prądzyńskiego, w sąsiedztwie istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego). Inwestorem jest PGNiG, a budowę realizuje polsko-brytyjskie konsorcjum.

PGNiG prowadzi badania możliwością magazynowania i transportu wodoru przy wykorzystaniu sieci gazu ziemnego. W ramach projektu o nazwie InGrid – Power to Gas  w Odolanowie powstanie instalacja, w której w 2022 roku ma rozpocząć się produkcja „zielonego wodoru”. PGNiG chce w tym celu wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne.

Specjalnie powołane laboratorium badawcze spółki ma być pierwszą w Polsce i jedną z niewielu w Europie takich jednostek, które badają czystość wodoru, w przyszłości świadczącym usługi także podmiotom zewnętrznym.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozważa wdrożenie wodoru

Zarząd GZM dostrzega potencjał technologii wodorowych w tworzeniu nowoczesnej aglomeracji. Reprezentujący Metropolię Kazimierz Karolczak podkreśla, że produkcja paliwa wodorowego może stać się szansą dla polskiej gospodarki.


Podczas dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak podkreślał, że zmiana taboru miejskiego na pojazdy z zeroemisyjne zasilaniem wodorowym może przynieść realne korzyści, także w dziedzinie ochrony środowiska.


Według obecnych na kongresie ekspertów wymiana nawet połowy autobusów na pojazdy napędzane wodorem mogłaby się odbyć nawet w ciągu 5 lat. Zmiany znacznie przyspieszyłoby jednak wsparcie samorządów na szczeblu centralnym.


Technologię wodorową można wdrożyć również na kolei. Jest to spora szansa dla Polski, gdyż już dziś w naszym kraju istnieje duża liczba producentów taboru kolejowego i pojazdów komunikacji miejskiej. Przykładowo PESA Bydgoszcz podpisała list intencyjny o realizacji prototypowego projektu lokomotywy wodorowej we współpracy z PKN Orlen. Istniejąca już dziś baza to szansa na stworzenie silnego przemysłu produkcyjnego taboru wodorowego.

Wodór szansą dla Polski

Na świecie wciąż brakuje projektów wdrożeniowych produkcji niebieskiego i zielonego wodoru. Eksperci wskazują, że jest to szansa dla Polski na dogonienie europejskich prekursorów technologii wodorowej. Już dziś nad zastosowaniem wodoru do potrzeb transportowych pracuje PKN Orlen. Do końca 2021 roku spółka wybuduje we Włocławku hub wodorowy. Wodór był jednym z wiodących tematów zakończonego już Europejskiego Kongresu Gospodarczego.


Analitycy wskazują, że technologicznie takie kraje Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania wyprzedzają nas mniej więcej o dekadę. Jednak uznając strategiczne znaczenie wodoru dla krajowej gospodarki Rada Ministrów niedawno powołała na stanowisko pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodorowej Krzysztofa Kubowa. Do końca 2020 roku strategia wodorowa ma trafić do konsultacji międzysektorowych tak, aby w pierwszym kwartale 2021 posłużyła za podstawę dalszych bardziej szczegółowych rozwiązań legislacyjnych.


Zdaniem Krzysztofa Kochanowskiego, prezesa Hydrogen Poland, największy potencjał ma obecnie rozwój technologii zielonego wodoru, powstającego z nadwyżek energii odnawialnej. Polityka Unii Europejskiej do 2050 roku zakłada, że aż 450 mld euro trafi na wsparcie działań związanych z wodorem zielonym, a zaledwie 18 mld na wodór niebieski i szary.

Jednak bez pobudzenia rynku i stworzenia dużym publicznym graczom dogodnych warunków do przejścia na technologię wodorową nie ma szansy na polską wodorową rewolucję. Krajowe spółki obecnie coraz mocniej inwestują w sektor wodorowy. Jacek Smoczyński, ekspert ds. paliw alternatywnych w PKN Orlen, podkreśla, że budowa segmentu wodorowego jest dla koncernu kwestią strategiczną. Już dziś Orlen pracuje nad pozyskaniem wodoru w procesach petrochemicznych. Do końca 2021 roku we Włocławku ma powstać hub wodorowy przetwarzający do 600 kg oczyszczonego wodoru na godzinę. W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca paliwo wodorowe, infrastruktura logistyczna, a także stacje tankowania.Nie możemy czekać. Rozmawiamy z samorządami i staramy się kreować popyt na wodór. Mamy już podpisane pierwsze listy intencyjne i prowadzimy rozmowy z Poznaniem, Płockiem i Włocławkiem.


– Władze lokalne muszą mieć pewność, że jeśli zainwestują w środki transportu napędzane wodorem, będą miały dostęp do krajowej produkcji paliwa – mówi Smoczyński. Nowoczesne stacje wodorowe umożliwią tankowanie nie tylko autobusów miejskich, ale również samochodów osobowych. Obecnie Orlen analizuje również lokalizacje poza miastami. Rozpoczął również współpracę z PESA Bydgoszcz – jej celem jest stworzenie pierwszej polskiej lokomotywy zasilanej wodorem. Prototyp będzie wykorzystywany na potrzeby logistyczne PKN Orlen.

Swoje projekty wodorowe prowadzą również pozostałe firmy – LOTOS w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Pure H2” wybuduje instalacje oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch stancji tankowania wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie. Również PGiNG pracuje nad zastosowaniem wodoru, m.in. w energetyce.

EKG Katowice: wodór odpowiedzią na wyzwania energetyczne Polski

Zielona transformacja to jedno z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską w najbliższych latach. Troska o klimat i dochodzenie do neutralności klimatycznej były głównymi tematami  w dyskusji poświęconej wyzwaniom dla sektora energetycznego w Polsce – która odbyła się 2-4 września w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

O trzech głównych elementach, które będą miały wpływ na polski sektor energetyczny w kontekście dochodzenia do neutralności klimatycznej mówił Minister Klimatu, Michał Kurtyka – jest to minimalizacja całościowych kosztów energetyki dla gospodarki, zapewnienie ciągłości dostaw oraz uwzględnienie nowej roli jaką energia elektryczna będzie pełniła w naszym systemie gospodarczym. Obniżenie emisyjności miksu energetycznego Polski jest wyzwaniem pierwszorzędnym, ale trzeba je rozpatrywać w kontekście całościowym dla gospodarki, a nie tylko źródeł pozyskiwania energii – dodał Minister Kurtyka. W tym celu należy oprócz istniejącego systemu energetycznego, który budowany był kilkadziesiąt lat temu, w ciągu najbliższych dwudziestu lat zbudować drugi, równie duży system oparty na źródłach zeroemisyjnych – dodał Kurtyka.

– Myślimy o wodorze w pełnym łańcuchu wartości – podkreślił z kolei dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN. – Jesteśmy producentem wodoru, wykorzystujemy wodór w różnych procesach chemicznych, ale również w procesach chemicznych powstaje wodór jako produkt uboczny. dr Adam Czyżewski dodał, że perspektywicznym obszarem do zastosowania wodoru jest transport miejski. Główny ekonomista poinformował, że spółka ma podpisane porozumienia z samorządami oraz buduje huby wodorowe.  – Możliwości rysują się w „szybkich” obszarach takich jak transport, komunikacja miejska, gdzie można pewne rozwiązania testować, po bardziej odległe rozwiązania jak produkcja wodoru w procesie elektrolizy z nadmiarowej energii pochodzącej z OZE – konkludował dr Czyżewski.

O rozwój nowego sektora OZE, na który w najbliższych latach zostanie przeznaczonych nawet 4 mld. złotych, zapytano z kolei Prezes zarządu PGNiG, Jerzy Kwieciński powiedział, że na rynek energii nie można patrzeć przez pryzmat poszczególnych segmentów takich jak sektor gazownictwa, czy produkcji energii. – Zielony Ład będzie wymagał od nas tego, żeby na energetykę patrzeć całościowo. Gaz ziemny będzie uznawany jako paliwo przejściowe, czyli inwestycje będą mogły być prowadzone pomimo tego, że gaz ziemny jest uznawany jako paliwo kopalne. Musimy jednak wchodzić w nowe technologie, musimy wchodzić w odnawialne źródła energii – dodał Kwieciński.

Rada Ministrów powołała pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

Na stanowisko rządowego pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej powołany został Krzysztof Kubów. Jego zadaniem będzie współpraca z nowym międzyresortowym zespołem ds. wodoru. Efektem prac ma być krajowa strategia wodorowa


Krzysztof Kubów pełni również funkcję szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rada Ministrów. W przeszłości kierował departamentem energii odnawialnej w Ministerstwie Energii.


Polski rząd zdecydowanie stawia na rozwój technologii wodorowej. W tym celu powołał międzyresortowy zespół ds. gospodarki wodorowej, który ma integrować i koordynować prace nad wodorem prowadzone dotychczas w poszczególnych ministerstwach. Do końca 2020 roku ma również powstać polska strategia wodorowa. Wiodącą rolę w dalszych działaniach związanych z technologią wodorową ma pełnić Ministerstwo Klimatu.


Obecny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska podkreślał, że Polska nie powinna czekać na pojawienie się technologii umożliwiających produkcję czystego tzw. zielonego wodoru, pochodnej energii odnawialnej. Działania trzeba rozpocząć już teraz bazując na procesach, w których powstają emisje CO2. Strategiczne znaczenie wodoru dla polskiej gospodarki podkreśla fakt osadzenia stanowiska pełnomocnika bezpośrednio w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.