Zielony transport publiczny – zakończenie naboru

Pierwszy nabór na dofinansowanie w programie „Zielony transport publiczny” zakończony.

Wyczerpała się pula pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie jaką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na zakupu miejskich pojazdów zeroemisyjnych.
Nabór wystartował 4 stycznia, a poziom dofinansowania wynosił 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów elektrycznych i trolejbusów oraz 90% kosztów autobusów na wodór.

Skorzystać z dofinansowania NFOŚiGW mogły organizatorzy i operatorzy zbiorowego transportu publicznego w tym między innymi samorządy.

Suma dotacji wyniosła 1,1 mld zł. Teraz wnioski czekają na rozpatrzenie i zostaną poddane ocenie zgodnie z regulaminem.

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na niskoemisyjny transport

4 stycznia 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu „Zielony transport publiczny. Środki w wysokości 1,3 miliarda złotych zostaną przyznane na rozwiązania obniżające wykorzystanie paliw emisyjnych w transporcie publicznym.

Jest to szansa dla samorządów i innych operatorów zbiorowego transportu publicznego na dofinansowanie zakupu lub leasingu nowych autobusów i trolejbusów elektrycznych, o napędzie zasilanym wodorem oraz budowę lub modernizację infrastruktury potrzebnej do eksploatacji takich pojazdów. Pomoc można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki.

Działania na rzecz propagowania wodoru są istotnym elementem polityki tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W pierwszej połowie 2021 ma zostać przyjęta polska strategia wodorowa. Ma to być pierwszy krok do stworzenia w naszym kraju całej gałęzi gospodarki opartej na wodorze.

Szkocja: testowe domy na wodór

Szkocja jest pierwszym krajem na świecie, który testuje możliwość wykorzystania zielonego wodoru w gospodarstwach domowych. W pilotażowym projekcie w 300 domach w rurach zamiast gazu popłynie wodór.

Szkocka firma gazowa SGN wyposaży wybrane gospodarstwa domowe w hrabstwie Fife w bezpłatne wodorowe systemy ogrzewania i kuchnie do gotowania. Na ten pilotażowy czteroletni projekt szkocka instytucja energetyczna Ofgem przeznaczyła 24 miliony dolarów. Jeśli eksperyment się powiedzie i uzyskiwana w procesie elektrolizy elektryczność skutecznie zastąpi dotychczas stosowany gaz ziemny, będzie to milowy krok Wielkiej Brytanii w stronę osiągnięcia zakładanych celów węglowych. Dodatkowe 17 milionów dolarów Ofgem przeznaczy na sprawdzenie, czy dotychczasowa instalacja gazowa nadaje się do przesyłu wodoru na duże odległości.
Nowe zastosowanie zielonego wodoru na Wyspach Brytyjskich to szansa na prawdziwą energetyczną rewolucję. Dziś 85% domów w tym kraju ogrzewanych jest nadal przy użyciu gazu ziemnego. Projekt stwarza szansę nie tylko na oszczędności, ale również jest elementem narodowej strategii Wielkiej Brytanii, aby do 2050 zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera.

grafika źródło: engadget.com