Orlen rozpoczyna ekspansję w Europie

PKN Orlen rozpoczął inicjatywę Hydrogen Eagel, której celem jest budowa międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w niskoemisyjny wodór.


W ramach projektu, który obejmuje Polskę, Czechy i Słowację, spółka planuje powstanie ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i pojazdów cargo. Do 2030 roku Orlen zakłada osiągnięcie mocy wytwórczych wodoru na poziomie 50 tysięcy ton rocznie.


W ramach Hydrogen Eagel ma powstać sześć nowych hubów – trzy w Polsce, dwóch w Czechach i jednego na Słowacji. Instalacje mają być zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii, w tym realizacji instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Program zakłada również powstanie trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach.


Już obecnie Grupa Orlen posiada pilotażowe punkty tankowania wodoru w Niemczech, w Wolfsburgu i Müllheim.

Konin wydzierżawi autobus wodorowy

MZK Konin to pierwsza instytucja w Polsce, która ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę wodorowego autobusu na 4 lata eksploatacji.

Zgodnie z wymogami zamawiającego autobus ma mieć 12 metrów kwadratowych i pojemność do przewozu 60 pasażerów, w tym 26 miejsc siedzących. Autobus ma być nowy – wyprodukowany do sześć miesięcy wcześniej i z przebiegiem, który nie jest większy niż 500 km. Zamówienie obejmuje też dostawę części zamiennych i udzielenie autoryzacji serwisowej. W zamówieniu określono również czas tankowania, który miał wynosić 10 do 12 minut.


Jedynym oferentem okazała się firma Solaris. Koszt dzierżawy to 2,916 mln zł brutto.

Ponad tysiąc kilometrów na jednym tankowaniu

Nowa Toyota Mirai przejechała aż 1003 kilometrów bez ponownego tankowania. Samochód po publicznych drogach pokonał trasę między południowymi przedmieściami Paryża a Loir-et-Cher i Indre-et-Loire. Wynik potwierdzili niezależni sędziowie.

Toyota Mirai wykorzystana w teście napędzana była trzema zbiornikami zielonego, zeroemisyjnego wodoru o łącznej masie 5,6kg. Średnie zużycie wodoru podczas całego przejazdu wyniosło 0,55kg wodoru na 100 kilometrów.