W Koninie powstaje wytwórnia wodoru

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin otrzymał decyzję środowiskową dotyczącą budowy wytwórni wodoru na terenie istniejących zakładów.
Wodór powstanie dzięki elektrolizerom ZEPAK z membraną elektrolitowo-polimerową (technologia PEM). Produkowany tutaj wodór będzie sprężany przez układ sprężarek do ciśnienia 300-450 bar i na bieżąco pompowany do pojazdów transportujących wodór. Specjalne sprężarki będą zasilały stanowiska do tankowania. Infrastruktura powstanie w oparciu o technologie modułową. Pierwszy elektrolizer, który przybędzie do Konina na przełomie 2021 i 2022 roku, będzie miał moc 2,5 MW i będzie produkował 1000 kg wodoru na dobę.
Na mocy decyzji środowiskowej wytwórnia może być rozbudowywana tak, aby docelowo produkować nawet do 20 tysięcy kg wodoru na dobę. Woda do produkcji wodoru dostarczona będzie z istniejącej w elektrowni stacji DEMI.

fot. materiały prasowe

W Austrii powstaje pierwsza stacja solarna produkująca wodór

Firma Fronius realizuje zamówienie grupy SAN na budwoę pierwszej stacji zasilania korzystającej z wodoru.

Nowatorska technicznie stacja ma produkować 100 kg czystego, ekologicznego wodoru dziennie. W tym celu producent zainstaluje co najmniej 5 tysięcy paneli fotowoltaicznych o powierzchni 9 tysięcy metrów kwadratowych. Taka konstrukcja umożliwi użytkowanie stacji, które zużywa ok. 1,5 megawata energii.  

To pierwsze tego typu zamówienie, jednak rozwiązaniem interesują się już inne przedsiębiorstwa. Taka wydajność stacji umożliwia zatankowanie 16 samochodów osobowych lub jednego autobusu i ciężarówki. W przypadku większych pojazdów paliwa wystarczyłoby do przejechania nawet 1500 kilometrów. Stacja SolHub ma ruszyć na wiosnę 2022 roku.

Fot. za chip.pl

Rusza program „Mój elektryk”

Mój elektryk to nowy program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i leasing pojazdów niskoemisyjnych, w tym elektrycznych i wodorowych.


Budżet w wysokości 500 mln zł będzie dostępny dla każdego. Od 12 lipca dopłaty obejmą osoby fizyczne, a kilka tygodni później dostęp do dofinansowania będą mieli również przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Indywidualnym właścicielom Fundusz zrefunduje część kosztów zakupu lub leasingu, w przypadku pozostałych podmiotów pomocą zostaną objęte również samochody dostawcze lub motorowery obsługujące dostawy. Dotację będzie można również otrzymać na zakup busów dla więcej niż 8 osób.

W przypadku osób fizycznych dotacja wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W przypadku pozostałych beneficjentów wysokość pomocy będzie zależała od od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Dodatkowe pieniądze mogą pozyskać też wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi.


Na pojazdy kategorii M1 do wysokości 27 000 w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 000 km, a na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet 70 000 zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.

Orlen rozpoczyna ekspansję w Europie

PKN Orlen rozpoczął inicjatywę Hydrogen Eagel, której celem jest budowa międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w niskoemisyjny wodór.


W ramach projektu, który obejmuje Polskę, Czechy i Słowację, spółka planuje powstanie ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i pojazdów cargo. Do 2030 roku Orlen zakłada osiągnięcie mocy wytwórczych wodoru na poziomie 50 tysięcy ton rocznie.


W ramach Hydrogen Eagel ma powstać sześć nowych hubów – trzy w Polsce, dwóch w Czechach i jednego na Słowacji. Instalacje mają być zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii, w tym realizacji instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Program zakłada również powstanie trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach.


Już obecnie Grupa Orlen posiada pilotażowe punkty tankowania wodoru w Niemczech, w Wolfsburgu i Müllheim.

Konin wydzierżawi autobus wodorowy

MZK Konin to pierwsza instytucja w Polsce, która ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę wodorowego autobusu na 4 lata eksploatacji.

Zgodnie z wymogami zamawiającego autobus ma mieć 12 metrów kwadratowych i pojemność do przewozu 60 pasażerów, w tym 26 miejsc siedzących. Autobus ma być nowy – wyprodukowany do sześć miesięcy wcześniej i z przebiegiem, który nie jest większy niż 500 km. Zamówienie obejmuje też dostawę części zamiennych i udzielenie autoryzacji serwisowej. W zamówieniu określono również czas tankowania, który miał wynosić 10 do 12 minut.


Jedynym oferentem okazała się firma Solaris. Koszt dzierżawy to 2,916 mln zł brutto.

Ponad tysiąc kilometrów na jednym tankowaniu

Nowa Toyota Mirai przejechała aż 1003 kilometrów bez ponownego tankowania. Samochód po publicznych drogach pokonał trasę między południowymi przedmieściami Paryża a Loir-et-Cher i Indre-et-Loire. Wynik potwierdzili niezależni sędziowie.

Toyota Mirai wykorzystana w teście napędzana była trzema zbiornikami zielonego, zeroemisyjnego wodoru o łącznej masie 5,6kg. Średnie zużycie wodoru podczas całego przejazdu wyniosło 0,55kg wodoru na 100 kilometrów.

Czas na innowacje w petrochemii

Grupa PKN Orlen od 3 lat realizuje program inwestycyjny mający na celu włączenie się europejską politykę transformacji energetycznej.


Orlen do 2030 roku wyda 140 miliardów złotych m.in. na modernizację obecnych aktywów, rozwój nowych, niskoemisyjnych aktywów oraz wdrażanie i opracowywanie nowych technologii. Do 2050 roku firma planuje osiągnąć całkowitą neutralność emisyjną. Kołem zamachowym zmian w spółce jest oddane niedawno do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku o wartości 184 milionów złotych. Ułatwi to Orlenowi pracę nad rozwojem i wdrażaniem innowacji w dziedzinie nowych technologii i produktów.


W maju 2021 za sprawą Orlenu ruszyła również największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu 20 lat – powstaje stuhektarowy Kompleks Olefin III. Pozwoli ona na redukcję o 30 proc. emisji dwutlenku węgla na tonę produktu. Nakłady inwestycyjne na ten projekt szacowane są poziomie 13,5 mld zł. We Włocławku rośnie instalacja do produkcji nawozów, inwestycja ukończona jest już w 60% i jest największą w historii Orlenu (spółka zależna ANWIL) oraz regionu kujawsko-pomorskiego.
Długoterminowo Orlen rozwija swoje portfolio w stronę rozwiązań ekologicznych. W Trzebini w 90% ukończona jest już pierwsza i największa w Europie instalacja do produkcji glikolu propylenowego, czyli bioproduktu wykorzystywanego m.in. w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetyce. W Jedliczu Orlen Południe przygotowuje się do budowy zakładu produkcji bioetanolu II generacji.


Firma jest również aktywna na polu energetyki ze źródeł odnawialnych. W 2023 roku ma się rozpocząć budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 1,2 GW. Orlen rozszerza swoje portfolio we współpracy z partnerem branżowym z Kanady, Northland Power. Na lądzie portfolio farm wiatrowych spółki powiększyło się w ciągu ostatnich dwóch lat o 3 obiekty na Pomorzu, farmę wiatrową Kanin w zachodniopomorskim oraz w Przykonie w województwie wielkopolskim. Orlen inwestuje też w fotowoltaikę – rozpoczęto projekty na farmę fotowoltaiczną Gryf o mocy 20 MW i farmę Mitra o mocy około 100 MW.


Obszarem strategicznym dla Orlenu jest paliwo wodorowe. Obecnie w Trzebinii, we Włocławku i Płocku powstają huby wodorowe o łącznej mocy produkcyjnej wynoszącej docelowo ponad tonę czystego wodoru na godzinę. Orlen będzie pierwszym podmiotem, który zrealizuje wdrożenia wodorowe dla klienta biznesowego. Pierwsze stacje obsługujące wodorowe autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Grupa pracuje również nad ofertą dla klientów indywidualnych.

PKN Orlen wśród pionierów branży wodorowej w Polsce

Pierwszym krokiem do wdrożenia wodoru jako paliwa dla komunikacji publicznej i transportu prywatnego jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Wśród podmiotów intensywnie działających na rzecz promocji technologii wodorowej w Polsce aktywnie działa spółka PKN Orlen.


Obecnie firma ma już podpisane 9 listów intencyjnych na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego, opartego na napędzie wodorowym. Kolejne partnerstwa to tylko kwestia czasu. PKN Orlen tym samym realizuje zapisy strategii ORLEN2030, która zakłada dynamiczny rozwój paliw alternatywnych, a w 2050 roku – osiągnięcie pełnej neutralności emisyjnej.


Spółka podpisała już stosowne porozumienia z Gminą Miasta Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile. Partnerstwo na rzecz rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego rozwijane jest również z z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Wcześniej listy intencyjne koncern podpisał z: Gminą Miasto Płock, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie.


Polskie regulacje prawne sprawiają, że samorządy muszą przestawiać się stopniowo na zeroemisyjny transport. Po fazie testów pierwsze wdrożenia rozpoczną się właśnie w transporcie ciężkim, w tym w pojazdach miejskich.

Orlen i PGNiG rozwijają produkcję biometanu

Firmy podpisały list intencyjny w zakresie współpracy nad rozwojem odnawialnych źródeł energii. Planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni.

Biometan, który powstanie z odpadów rolniczych i z przemysłu przetwórczego może być wykorzystywany w przemyśle i energetyce.

Podpisany przez ORLEN Południe i PGNiG list intencyjny zakłada możliwość współpracy przede wszystkim przy pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także przy produkcji i wykorzystaniu biometanu w różnych obszarach działalności spółek. Inwestycje miałaby realizować powołana przez ORLEN Południe i PGNiG spółka celowa, w której ORLEN Południe miałby 51 proc., a PGNiG – 49 proc. udziałów. Zgodę na jej utworzenie musi wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dla PKN Orlen to kolejna inwestycja rozwijająca tę linię biznesową. W grudniu 2020 r. spółka nabyła działającą biogazownię w Konopnicy. W styczniu 2021 r. zakupiła dwie działki w gminie Ryn z zamiarem zbudowania na nich własnej instalacji. Od marca tego roku PKN Orlen posiada również biogazownię rolniczą w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. Celem spółki jest szybka rozbudowa instalacji tak, aby wytwarzany w nich biometan mógł być wtłaczany do sieci dystrybucyjnej. W przyszłości może być również użyty do produkcji zielonego wodoru.

Orlen wybuduje pierwsze stacje wodorowe w Polsce

PKP Orlen rozpoczyna przygotowania do budowy pierwszych stacji wodorowych dla autobusów i aut osobowych. Pierwsze tego typu instalacje mają powstać w Poznaniu i Katowicach. W tym roku spółka rozpocznie także budowę hubu wodorowego we Włocławku.

Strategia PK Orlen zakłada rozwój produkcji i dystrybucji paliw alternatywnych. W ramach kompleksowego programu wodorowego spółki powstaną dwa specjalne huby wytwarzania wodoru w Trzebini i we Włocławku. Ten pierwszy ma zostać uruchomiony do końca 2021 roku. Orlen prowadzi w tym momencie rozmowy z samorządami zainteresowanymi zeroemisyjnym transportem. Efektem rozmów będzie powstaje stacji wodorowych w dwóch lokalizacjach –  przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu i przy ulicy Murckowskiej w Katowicach.

Dla pojazdów transportu publicznego powstanie instalacja ładowania o ciśnieniu 350 barów, które umożliwi uzupełnienie ok. 28 kg paliwa w ciągu 15 minut. Zatankowany pojazd będzie mógł przejechać ok. 400 kilometrów. Przykładowo w Poznaniu będzie mógł pokonać najdłuższą trasę ok. 15 razy. Rozwiązanie to będzie przełomem w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji. Jeden autobus miejski z silnikiem napędzanym wodorem w okresie 12 lat eksploatacji to aż 800 ton dwutlenku mniej wydalonego do atmosfery niż w przypadku pojazdów z silnikiem diesla.

Dla aut osobowych PKN Orlen wybuduje instalację ładowania o ciśnieniu 700 barów, co pozwoli zatankować samochód w 5 minut. Uzupełnione w tej sposób ponad 5 kilogramów paliwa pozwoli na przebycie trasy nawet 700 kilometrów.